Newsletter Jóga v denním životě Brno, z.s.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

uděluji tímto

spolku Jóga v denním životě Brno, z.s.se sídlem Brno – město, Dominikánské náměstí 188/6, PSČ 602 00, IČ:136 92 062, zapsaném ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2993 (dále jen „JDŽ“ nebo „správce“)

souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

zasílání newsletteru a dalších informací o systému Jóga v denním životě, komunitní informace o dobrovolnických akcích JDŽ, činnostech a službách JDŽ a aktuální informace o souvisejících akcích a činnostech pořádaných jinými subjekty, zejména subjekty spolupracujícími v systému Jóga v denním životě.

3. Doba, na kterou se souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje:

Tento souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení.

4. Osobní údaje mohou být správcem poskytnuty následujícím třetím osobám:

Organizaci International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship, se sídlem 1040 Wien, Schikanedergasse 12/13, Českému svazu Jóga v denním životě, z.s. se sídlem Zámecká 202, 768 04 Střílky a dále lokálním centrům Jóga v denním životě, tj. spolkům se sídlem na území České republiky, jejichž úplný seznam je na https://joga.cz/jogacentra ( „subjekty spolupracující v systému Jóga v denním životě“). 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi JDŽ o zpracování osobních údajů, konkrétně s

a jsem tak řádně poučen o zpracování a ochraně mých osobních údajů v JDŽ, včetně poučení o všech mých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a tímto souhlasem.

Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem tento souhlas udělil. Za tímto účelem mohu správce kontaktovat na adrese sídla JDŽ Brno, Brno – město, Dominikánské náměstí 188/6, PSČ 602 00, nebo na e-mailové adrese joga.brno@email.cz.

Dále prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

* povinná položka

S výše uvedeným textem "Souhlas se zpracováním osobních údajů" uděluji svůj souhlas zaškrtnutím políčka níže:

Email Marketing Powered by Mailchimp